Dawnych gier czar...
Magda FritzMagda Fritz

Dawnych gier czar...

Atari, Commodore, ZX Spectrum, Amiga, a także Mario, czy River Ride- te nazwy u wielu ludzi średniego pokolenia przywołują miłe wspomnienia.W Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej mieli oni okazję zmierzyć się w turnieju starych gier na starych komputerach.
Nietypowe spotkanie z historią informatyki przyciągnęło nie tylko starszych użytkowników pierwszych komputerów, lecz także studentów. Dla większości z tych ostatnich było to pierwsze zetknięcie ze sprzętem IT z kilku ostatnich dekad. Na spotkaniu zaprezentowano kilkadziesiąt różnych komputerów i elementów ich wyposażenia. Pokazowi, a także konkursowi wiedzy z historii informatyki i turniejowi gier towarzyszył wykład Jerzego S. Nowaka z sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa Informatyki, który m.in. wspominał udział Polaków w rozwoju IT.
Spotkanie zorganizowały Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH, Akademickie Centrum Informatyki i koło naukowe "Inżynier na miarę XXI wieku" wraz z Oddziałem Górnośląskim Polskiego Towarzystwa Informatyki oraz Stowarzyszeniem Miłośników Zabytków Informatyki. Foto: ATH

Posłuchaj audycji:Wiadomości Radia BIELSKO są dostępne w Google News - obserwuj nas!

Zobacz inne wiadomości tego autora: