Pięć stopni po remoncie, kolej na następne
FB/Antoni Szlagor
Beata SteklaBeata Stekla

Pięć stopni po remoncie, kolej na następne

Chodzi o stopnie wodne na rzece Koszarawie w Żywcu.Pierwszy stopień w obrębie miasta wyremontowano w zeszłym roku. Wody Polskie kosztowało to blisko 867,8 tysiąca złotych. Kolejne cztery zrobiono w tym roku. Oznaczało to koszt około 3,3 miliona złotych.

Prace obejmowały remont stopni, gurtów dennych i przyczółków, w tym oczyszczenie i skucie zniszczonych betonów, uzupełnienie ubytków i odtworzenie uszkodzonych elementów. Odtworzone zostały również przepławki dla ryb. Udrożniono niecki wypadowe poniżej stopni.  

W 2024 roku Zarząd Zlewni w Żywcu planuje remonty kolejnych czterech stopni. Szacowany koszt to około 6 milionów złotych.

Wody Polskie zdecydowały się na remont ze względu na uszkodzenia stopni spowodowane wielokrotnymi przejściami wód powodziowych i wezbraniowych. 

- Miejsca te są wykorzystywane latem jako tereny rekreacyjne i wypoczynkowe dla mieszkańców Żywca i okolicznych gmin. W sąsiedztwie stopni zlokalizowana jest również ścieżka rowerowa, ciesząca się dużą popularnością. Wobec powyższego tak ważnym było podjęcie działań naprawczych w tym rejonie - uzasadniają - argumentuje zarząd.

Powyższa informacja trafiła do Urzędu Miejskiego w Żywcu, a burmistrz udostępnił ją w mediach społecznościowych.
Wikipedia: "Stopień wodny - pionowy uskok dna rzeki odpowiednio obudowany i umocniony w celu ochrony koryta przed niszczącym działaniem spadającej wody."


Wiadomości Radia BIELSKO są dostępne w Google News - obserwuj nas!

Zobacz inne wiadomości tego autora: