Krótko mówiąc – nie nasz interes
Paweł ChudeckiPaweł Chudecki

Krótko mówiąc – nie nasz interes

Funkcjonowanie zbyt krótko otwartej poczekalni dworca autobusowego w Żywcu był wiodącym tematem ostatniego konwentu burmistrza i wójtów powiatu żywieckiego. Burmistrz Żywca zwrócił się swego czasu z apelem o włączenie się gmin Żywiecczyzny w finansowanie wydłużenia godzin otwarcia poczekalni. Temat dyskutowany na konwencie nie przyniósł rozstrzygnięcia.
Przedstawiciele gmin wyrazili obawy co do podstaw prawnych swojego udziału w kosztach utrzymania poczekalni. Przepisy nakazują utrzymanie każdej gminie przystanków i dworców autobusowych na swoim terenie. Równocześnie podkreślano, że za wjazd na dworzec autobusowy w Żywcu wszyscy przewoźnicy ponoszą każdorazowo opłatę z której to właściciel terenu powinien sfinansować dłuższe godziny pracy poczekalni. Dodatkowo, jak podkreślił starosta żywiecki, powiat nie uzyskuje przychodu z tytułu podatków za transport i nie jest organizatorem transportu zbiorowego do czasu wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


Zobacz inne wiadomości tego autora: