Gdzie ten ekopark?
Izabela JanoszekIzabela Janoszek

Gdzie ten ekopark?

Nie ma ekoparku. Na Kubalonce jest za to zniszczony kawałek lasu. Obok stoi tabliczka informująca o obszarze chronionym Natura 2000. Teren na prywatnej działce zdegradowano trzy lata temu. Nikt w związku z tym nie został pociągnięty do odpowiedzialności.Kiedy w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 dokonano wycinki i nawieziono ziemię, wszyscy zachodzili w głowę, jakaż to inwestycja będzie na Kubalonce realizowana. Dywagowano, że na przełęczy stanie zapewne jakiś pensjonat. Informowaliśmy o tym TUTAJ
 
W końcu gruchnęła wieść, że w Beskidach powstanie... ekopark. Tak zapowiedział w mediach społecznościowych, blisko trzy lata temu, ówczesny właściciel nieruchomości na Kubalonce. "Nie wiem, czy się śmiać czy płakać" - komentował wtedy burmistrz Wisły TUTAJ. 
 
Sprawę badali urzędnicy, policja i prokuratura. Nikt jednak nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Szczegółowo o działaniach podjętych w tej sprawie przez samorząd powiatowy poinformowała nas rzeczniczka starostwa Sylwia Pieczonka.
- Starosta Cieszyński wobec braku narzędzi prawnych nie prowadził postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzewostanu oraz nawiezienia mas ziemnych w rejonie „Przełęczy Kubalonka”. Jednak z uwagi na powziętą informację o dewastacyjnym wyrębie drzewostanu na działce nr 1103/58 w Wiśle, niezgodnie z zapisami uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 1.01.2011 r. do 31.12.2020 r. Starosta Cieszyński pismem z dnia 6.10.2020 r. zwrócił się do Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie o podjęcie stosownych czynności - czytamy w odpowiedzi na przesłane przez nasza redakcję pytania.
 
Starostwo przekazało też do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach ustalenia dokonane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła. Złożono także zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Cieszynie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu tak opisanego w kodeksie karnym: Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy lub uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby lub ich siedliska, lub siedliska przyrodnicze, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 
Jednak w maju 2022 r. Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie umorzyła prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej śledztwo. Stwierdzono, że to, co zrobiono na Kubalonce „nie zawiera znamion czynu zabronionego”.
 - To miejsce pokazuje bezradność naszego systemu i państwa, podobnie jak w sprawie odpadów – komentuje burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
 
- Wiemy doskonale, że jest z tym problem. Wiemy doskonale, że tutaj nam nie funkcjonuje prawo, skuteczność i szybkość reagowania. I tak naprawdę sytuacja jest chyba beznadziejna. Bo ja nie wiem jak ten temat rozwiązać. Właściciel się zmienia. Prokuratura umarza postępowanie z powodu niskiej szkodliwości czynu. Nie rozumiem pewnych działań, pewnych zachowań -  mówi Tomasz Bujok. Posłuchaj
 
A właśnie do burmistrza Wisły zwrócił się, już w październiku 2020 roku, starosta cieszyński o podjęcie działań w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi czyli nadsypywaniem i utwardzaniem terenu na Kubalonce. O jakich działaniach mowa? Tych wynikających z z art. 26 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Oto treść owego artykułu: Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. 
 
Burmistrz Wisły uważa, że nie ma dobrego rozwiązania dotyczącego ziemi zwiezionej na przełęcz. Prawdopodobnie sprawa skończy się wydaniem przez gminę decyzji o jej usunięciu.
 
- Finalnie i to już wiemy, że właściciel tego nie usunie, bo to będzie to koszt w granicach kilku milionów złotych. No więc, po wydaniu takiej decyzji powinniśmy my, jako gmina, to usunąć.(...) Dla mnie to jest katastrofa - mówi Bujok. Posłuchaj
 
Koszt wywiezienia ziemi przywiezionej na Kubalonkę samorządowiec szacuje bowiem na 3 miliony złotych! I będzie to koszt, który będą musieli ponieść podatnicy.

Posłuchaj audycji:

Nagranie 1

Nagranie 2Wiadomości Radia BIELSKO są dostępne w Google News - obserwuj nas!

Zobacz inne wiadomości tego autora: