Tytuł dla zasłużonego historyka
fot. arch.
Joanna Wieczorek-TycJoanna Wieczorek-Tyc

Tytuł dla zasłużonego historyka

Przed kilkoma dniami radni zdecydowali o przyznaniu tytułu "Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej" śp. dr. Jerzemu Polakowi - znakomitemu historykowi, który opisywał dzieje miasta i regionu. - Z inicjatywą nadania tytułu dla dra Polaka wystąpił prezydent Jarosław Klimaszewski przychylając się do wniosku radnego Janusza Okrzesika - referował w trakcie sesji Janusz Kaps, dyrektor biura Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. POSŁUCHAJ.

Jerzy Polak urodził się w Cieszynie, jednak większość swojego życia spędził w Bielsku-Białej, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka. Studiował historię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tytuł doktora nauk humanistycznych obronił pod koniec lat `80 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 
Przez 12 lat pracował w Muzeum Zamkowym w Pszczynie jako adiunkt i kustosz - kierownik Działu Historii i Kultury Regionu. W grudniu 1990 roku objął stanowisko dyrektora ówczesnego Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej. 
Działał w Radzie Programowej Biblioteki Bielska-Białej i w Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych działającej przy prezydencie miasta. W 2011 roku współtworzył Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne, gdzie pełnił funkcję honorowego prezesa.
Był autorem wielu publikacji naukowych poświęconych historii obu miast i dzielnic, do najważniejszych zalicza się m.in. "Dom Polski w Bielsku 1902-1952", "Z badań nad dziejami Bielska-Białej od XIII do XX wieku", "Zarys dziejów Lipnika" czy "Dzieje Mikuszowic Krakowskich".
Niezwykle ważną, przełomową publikacją był napisany przez niego przewodnik "Bielsko-Biała i okolice", wydany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej w 1988 roku, który do dzisiaj jest niedoścignionym wzorem. 
Kolejną niezwykle ważną pozycją był wydany wspólnie z Mieczysławem Tomiczkiem album "Bielsko-Biała w starej fotografii". 
Był autorem zarysu dziejów Straconki, Lipnika i Mikuszowic Krakowskich, a także autorem szeregu publikacji poświęconych dziejom lokalnych straży pożarnych. Dorobek naukowy dra Jerzego Polaka obejmuje ponad 100 prac, książek i artykułów, na których wychowywały się kolejne pokolenia.
Historyk zmarł we wrześniu, w wieku 69 lat.
 

Posłuchaj audycji:

Nagranie 1Wiadomości Radia BIELSKO są dostępne w Google News - obserwuj nas!

Zobacz inne wiadomości tego autora: