Planują dwupoziomowe skrzyżowanie
Izabela JanoszekIzabela Janoszek

Planują dwupoziomowe skrzyżowanie

Czechowice-Dziedzice potrzebują przynajmniej jednego bezkolizyjnego skrzyżowania z drogą krajową nr 1. Zakomunikował to w GDDKiA burmistrz miasta.Burmistrz Marian Błachut spotkał się z nowym dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Powiedział o konieczności budowy co najmniej jednego węzła bezkolizyjnego z DK1 w Czechowicach-Dziedzicach, jak również o tym, że samorząd rozpoczął opracowanie koncepcji uwzględniającej takie właśnie zmiany w układzie komunikacyjnym.Posłuchaj

Jesteśmy dogadani, kiedy koncepcja będzie gotowa, zostanie poddana konsultacjom z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - informował miejskich radnych burmistrz. Rozważane jest powstanie dwupoziomowego skrzyżowania z ulicą Ligocką lub Legionów. Inwestycja ułatwiaby znacznie komunikację Czechowic Górnych, ale także Ligoty i Zabrzega z centrum miasta. Posłuchaj

To, że trwają prace koncepcyjne dotyczące budowy dwupoziomowego skrzyżowania nie oznacza jednak, że taki węzeł w Czechowicach-Dziedzicach powstanie. Decyzje zapadną w Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od której zależeć będzie sfinansowanie przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że przed wakacjami z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie powstania węzła bezkolizyjnego wystąpili na sesji rady miejskiej w Cz-Dz radni PiS-u. Przygotowali projekt uchwały, w którym znalazł się zapis zobowiązujący burmistrza do zabezpieczenia środków na opracowanie koncepcji planistycznej przebudowy skrzyżowania DK1 z ul. Ligocką w tegorocznym budżecie miasta. Ich projekt uchwały został jednak odrzucony. 

Przegłosowano natomiast uchwałę w sprawie bezkolizyjnego węzła z DK1 rekomendowaną przez klub burmistrza (Nową Inicjatywę). Nie było w nim zobowiązania do znalezienia pieniędzy na wykonanie prac planistyczno-koncepcyjnych.

Posłuchaj audycji:

Nagranie 1

Nagranie 2Zobacz inne wiadomości tego autora: