Została spalona
Izabela JanoszekIzabela Janoszek

Została spalona

To świadectwo pamięci o mieszkańcach miasta, którzy zginęli w trakcie Holokaustu. W Ustroniu odbyły się uroczystości zorganizowane w 82. rocznicę spalenia w tym mieście synagogi.W jej miejscu stoi pomnik ufundowany przez Ottona Windholza, ustrońskiego Żyda, który został zmuszony do opuszczenia Polski w wyniku nagonki na Żydów zorganizowanej przez władze PRL w 1968. Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze, modlono się i odczytano nazwiska 77 żydowskich mieszkańców Ustronia zamordowanych w trakcie II wojny światowej. Posłuchaj
  
O śląskich Żydach nie znajdziemy prawie nic w Muzeum Śląskim w Katowicach, podobnie w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie – mówił w trakcie  uroczystości burmistrz Ustronia Przemysław Korcz.
- I tak patrzę na to i zaczynam się zastanawiać: czy my w muzeum ustrońskim mamy choćby gablotę o Żydach ustrońskich? Nie… I dlatego dziś chciałbym powiedzieć, że to trzeba zmienić – podkreślał Przemysław Korcz. Posłuchaj
 
Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej Dorota Wiewióra apelowała w Ustroniu o pielęgnowanie miejsc pamięci.
 - Ważne jest abyśmy nie pozostali obojętni na akty wandalizmu, szerzenia nienawiści i tworzenia niepotrzebnych podziałów – mówiła Dorota Wiewióra przypominając o, jak się wyraziła, „incydencie”, w wyniku którego na zabytkowym cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej zdewastowanych zostało ostatnio 69 mogił. Posłuchaj
 
Jak dodawała Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej, dewastacja spotkała się z dezaprobatą bielszczan. Wielu z nich wyraziło chęć wsparcia renowacji zniszczonych macew. W internecie ruszyła zbiórka na ten cel. 
 
Zaznaczmy, że honorowy patronat nad uroczystościami, które odbyły się w Ustroniu objął poseł Mirosław Suchoń.

 
 
 

Posłuchaj audycji:

Nagranie 1

Nagranie 2

Nagranie 3Zobacz inne wiadomości tego autora: