Zmarł Józef Drożdż
Magda FritzMagda Fritz

Zmarł Józef Drożdż

Zmarł Józef Drożdż, mieszkaniec Bielska-Białej wpisany do Księgi zasłużonych dla miasta. Miał 94 lata.Pan Józef urodził się w Kamienicy. Przed wybuchem II wojny światowej został komendantem Pogotowia Harcerskiego, był członkiem Związku Walki Zbrojnej. Harcerze pod jego kierownictwem kolportowali ulotki, pomagali rodzinom poległych. Aresztowany w 1940 r. całą okupację spędził w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Po wojnie wrócił do Bielska- Białej, został komendantem hufca harcerskiego, skończył AWF. Józef Drożdż był działaczem sportowym, członkiem władz Polskiego Związku Narciarskiego i Śląskiego Okręgowego Związku Narciarskiego w Katowicach. Został międzynarodowym sędzią narciarskim.
Bielszczanin był wielokrotnie wyróżniany, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, medal honorowy Za Zasługi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego i złotą honorową odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pan Józef był do końca bardzo aktywny, działając na rzecz młodzieży. Foto: archiwum Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Posłuchaj audycji:Wiadomości Radia BIELSKO są dostępne w Google News - obserwuj nas!

Zobacz inne wiadomości tego autora: