Stawką są dostawy ciepła
Fot. UM Cieszyn
Beata SteklaBeata Stekla

Stawką są dostawy ciepła

2 sierpnia miasto Cieszyn oraz Tauron Ciepło podpisały porozumienie dotyczące Energetyki Cieszyńskiej. Dzisiaj - podczas konferencji prasowej - opowiedzieli o jego założeniach.Zgodnie z porozumieniem dokonano zmian w radzie nadzorczej i powołano nowy zarząd Energetyki Cieszyńskiej. W spółce tej trwa badanie due dilligence, czyli kompleksowe sprawdzanie kondycji przedsiębiorstwa, z naciskiem na finanse. W zależności od wyniku badania zastosowany zostanie jeden z dwóch scenariuszy: umorzenie udziałów miasta w EC lub kontrolowana upadłość. To ostatnie w przypadku stwierdzenia niewypłacalności. Wyniki mają być znane do 29 sierpnia. 

Obecnie Tauron Ciepło ma 55 procent udziałów w spółce, a miasto 45 procent. Udziały miasta mają charakter uprzywilejowany i dają mu 58 procent głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Tauron zaproponował miastu zmiany w umowie spółki: zniesienie wspomnianego uprzywilejowania, zmianę zasad powoływania członków rady nadzorczej oraz zmianę zasad powoływania członków zarządu przez radę nadzorczą. Miasto zgłosiło uwagi. Trwa opracowywanie treści zmienionej umowy. Następnie zmiany w dokumencie musi zaakceptować Rada Miejska. 

Kolejny krok to podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki. Muszą to zrobić obaj wspólnicy, czyli zarówno miasto jak i Tauron. Jeżeli tak się nie stanie, porozumienie wygaśnie najpóźniej do 19 września tego roku.

Jeżeli natomiast wszystko pójdzie zgodnie z planem, kontrola nad Energetyką Cieszyńską ma zostać przekazana Tauronowi. Planowane jest też włączenie spółki w struktury Grupy Tauron. 

Dodajmy, że stawką w tej grze są dostawy ciepła dla mieszkańców Cieszyna. 

Fot. Dzisiejsza konferencja prasowa. Od lewej: Gabriela Staszkiewicz - burmistrz Cieszyna, Wojciech Frank - prezes Energetyki Cieszyńskiej oraz Małgorzata Kuś - rzeczniczka Tauron Ciepło. 


Wiadomości Radia BIELSKO są dostępne w Google News - obserwuj nas!

Zobacz inne wiadomości tego autora: