Nowa Lewica wydała oświadczenie
fot. arch. Radio BIELSKO
Joanna Wieczorek-TycJoanna Wieczorek-Tyc

Nowa Lewica wydała oświadczenie

To pokłosie poniedziałkowych (19.02) wydarzeń i konferencji partii Razem oraz jednego z członków Nowej Lewicy.Rada Miejsko-Powiatowa Nowej Lewicy w Bielsku-Białej wydała oświadczenie po poniedziałkowej konferencji. Konferencji, która odbyła się w samo południe na schodach Ratusza (pisaliśmy o niej TUTAJ). To wtedy padły deklaracje w kontrze do tego, co ogłoszono dwie godziny wcześniej (relacja TUTAJ). W oświadczeniu czytamy m.in., że osoby trzymające tabliczki z napisem „Lewica” nie są, i nigdy nie były, członkami partii Nowa Lewica, wcześniej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Bielsku-Białej. Jeszcze raz padła deklaracja, że miejsko-powiatowe struktury Nowej Lewicy popierają kandydaturę Jarosława Klimaszewskiego na prezydenta Bielska-Białej, a członkowie Nowej Lewicy będą w najbliższych wyborach samorządowych - w mieście i powiecie - startować z list Koalicji Obywatelskiej. 

Oświadczenie  

W związku niezgodnymi ze stanem faktycznym, nieprawdziwymi i wprowadzającymi w błąd mieszkańców Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego informacjami, które przekazano w dniu 19.02.2024 r. o godz. 12:00 w Bielsku-Białej, na konferencji prasowej partii Lewica Razem posługującej się również nazwą „Razem”, w imieniu Rady Miejsko-Powiatowej Nowej Lewicy w Bielsku-Białej oświadczam, co następuje: 
⁃ osoby trzymające tabliczki z napisem „Lewica” nie są i nigdy nie były członkami partii Nowa Lewica, wcześniej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Bielsku-Białej;  

⁃ jedynym organem Nowej Lewicy mającym prawo, na podstawie art 39 statutu partii, do zatwierdzania porozumień wyborczych oraz udzielania poparcia kandydatom na prezydenta miasta  i osobom kandydującym na radnych gminy i powiatu, jest właściwy terytorialnie zarząd partii i rada powiatu. W Bielsku-Białej i Powiecie Bielskim jest to Miejsko-Powiatowy Zarząd Nowej Lewicy i Rada Miejsko-Powiatowa Nowej Lewicy w Bielsku-Białej; 

⁃ właściwe organy statutowe partii Nowa Lewica - Rada Miejsko-Powiatowa Nowej Lewicy w Bielsku-Białej, podjęła wiążącą decyzje o poparciu Jarosława Klimaszewskiego na kandydata na Prezydenta Miasta Bielska-Białej w wyborach samorządowych zaplanowanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
⁃ właściwe statutowo organy partii Nowa Lewica - Zarząd Miejsko-Powiatowy NL w BB, w skład których wchodzi występujący na w/w konferencji prasowej partii Razem kol. Grzegorz Niemczyk, podjęły jednomyślnie wiążącą decyzję o zgodzie na start członków Nowej Lewicy na listach KKW Koalicja Obywatelska w Bielsku-Białej i Powiecie Bielskim. 

⁃ Rada Miejsko-Powiatowa Nowej Lewicy w Bielsku-Białej kategorycznie sprzeciwia się używaniu znaków graficznych „Lewica” przez osoby nie będące członkami Nowej Lewicy oraz niezgodnym ze statutem Nowej Lewicy użyciem loga partii Nowa Lewica na konferencji prasowej partii Razem. 
Informujemy równocześnie, że sytuacja związana z udziałem jednego z członków koła Nowej Lewicy w Bielsku-Białej na konferencji prasowej Partii Razem oraz Jego publicznymi wypowiedziami bez stosownych umocowań, oznacza przekroczenie przez tą osobę uprawnień wynikających ze statutu Nowej Lewicy i będzie niezwłocznie wyjaśniona wewnątrz partii Nowa Lewica.

Pozostając w duchu przyjaźni i współpracy, wzywamy naszych partnerów politycznych do powstrzymania się od niegodnych działań i wypowiedzi oraz do prowadzenia kampanii wyborczej w duchu Fair Play. Mimo różnic na poziomie lokalnym oczekujemy na pełną współpracę z Partią „Lewica Razem” na poziomie wojewódzkim. 
 


Wiadomości Radia BIELSKO są dostępne w Google News - obserwuj nas!

Zobacz inne wiadomości tego autora: