Będzie drożej za śmieci
fot.Komax Sp. z o.o.
Tomasz KlimczakTomasz Klimczak

Będzie drożej za śmieci

Od nowego roku do 25 zł/mieszkańca wzrośnie opłata "śmieciowa". Ale to i tak nie zabezpiecza w pełni zamknięcia systemu gospodarki odpadami.Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kętach, uchwalono dla mieszkańców podwyżkę opłaty „śmieciowej”. Od 1.01.2021 r. wynosić  będzie 25 zł/mieszkańca (zniżka 2 zł/mieszkańca przy kompostowaniu bioodpadów w tym odpadów zielonych, spożywczych i kuchennych).

Mówi Krzysztof Klęczar, burmistrz Kęt Posłuchaj:

Gmina została zobligowana przez ustawę o utrzymaniu w czystości, odbierać od mieszkańców odpady żywnościowe, które będą musiały być gromadzone przez mieszkańców w odrębnych pojemnikach z napisem „Bio”. Ten pojemnik, to kolejna śmieciarka specjalnie przystosowana do tego typu odpadów i kolejni  pracownicy. Gmina stara się, aby wprowadzenie tego obowiązku miało miejsce dopiero od 1.04.2022 r. 


Posłuchaj audycji:

Nagranie 1Zobacz inne wiadomości tego autora: