Wywiady Rozmowy z ministrem funduszy i polityki regionalnej Polski Grzegorzem Pudą.

27 lipca:

2 sierpnia:

7 sierpnia:

11 sierpnia:

8 września:

13 września:

22 września:

27 września:

9 października:

12 października:

30 października: