Gość Radia BIELSKO

Zapraszamy gości, żeby porozmawiać o rzeczach ważnych dla mieszkańców naszego regionu.

Karolina Ciengiel, Szkoła Cieszy-n

2021-10-07

W Cieszynie postał ruch na rzecz pozytywnych zmian w szkole. Nazywa się Szkoła Cieszy-n. A o jakie pozytywne zmiany chodzi? Mówi inicjatorka ruchu, która - jak sama mówi - „wsadziła kij w mrowisko” Karolinę Ciengiel.