Gość Radia BIELSKO

Zapraszamy gości, żeby porozmawiać o rzeczach ważnych dla mieszkańców naszego regionu.

Marek Starsiak, schronisko na Chrobaczej Łące

2017-05-11

Schronisko było ubezpieczone, ale otrzymane środki prawdopodobnie nie pokryją wszystkich kosztów remontu. Trwa odbudowa schroniska na Chrobaczej Łące w Beskidzie Małym po pożarze, do którego doszło w styczniu.