Zakończyli drążenie tuneli
Fot. GDDKiA
Paweł ChudeckiPaweł Chudecki

Zakończyli drążenie tuneli

Kolejny ważny etap budowy drogi ekspresowej S1, tzw. „obejście Węgierskiej Górki”, miał swoje miejsce wczoraj.
Ostatni z tuneli, jakie budowane są w ciągu ekspresówki, został przebity. To ostatnia nawa drugiego tunelu w masywie Białożyńskiego Gronia i tym samym zakończyło się drążenie wszystkich tuneli.
Odcinek węzeł Przybędza – węzeł Milówka, to inwestycja o wartości prawie 1,5 mld zł. Na plac budowy wykonawca wszedł 29 października 2019 r.
Tunel, którego druga nawa został wczoraj przebita, wykonywano od listopada 2020 r., od portalu północnego. Po pokonaniu 110 m doszło do zawału skał stropowych. Z tego powodu roboty wstrzymano i wznowiono w grudniu 2021 r. W styczniu 2022 r. rozpoczęto drążenie od strony portalu południowego.
Tunele były drążone Nową Austriacką Metodą Górniczą (NATM) całym przekrojem, aby nie osłabić górotworu. W obu będą dwie nawy połączone ze sobą trzema przejściami poprzecznymi. Budowane są też estakada o długości 940 m nad ulicami Zielona Górna i Zielona w Węgierskiej Górce oraz trzy mosty drogowe (w sumie 2,3 km), a także pozostałe estakady w ciągu drogi S1 (łącznie będzie ich pięć o sumarycznej długości 3,7 km). Na trasie wykonywanych jest 10 murów oporowych, dziewięć konstrukcji oporowych oraz siedem ścian oporowych. Węzły Przybędza i Milówka są rozbudowywane o dodatkowe łącznice. Przekrój trasy będzie jednojezdniowy przed i za tunelami (3,7 km) po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W tunelach i między nimi będzie miał dwie dwupasowe jezdnie (4,8 km).


Wiadomości Radia BIELSKO są dostępne w Google News - obserwuj nas!

Zobacz inne wiadomości tego autora: