Wielu nie wróciło. Pamiętamy!
ipn.gov.pl
Paweł ChudeckiPaweł Chudecki

Wielu nie wróciło. Pamiętamy!

Policja otaczała wybraną wieś i wchodząc do domów, dawała gospodarzom 20 minut na ich opuszczenie. J
esień na Żywiecczyźnie to czas pamięci o wysiedlonych w czasie II wojny światowej. Od 22 września 1940 roku, w ciągu czterech miesięcy, z południowych terenów obecnego powiatu żywieckiego na teren Generalnej Guberni wysiedlono ponad 20 tys. Osób. Odprowadzano ich do tzw. punktów zbornych, gdzie odbierano im pozostałe wartościowe przedmioty i poddawano selekcji pod względem rasowym. Niemcy wysiedlili mieszkańców 35 wsi z terenu Żywiecczyzny. Część z nich powróciło do swoich domostw dopiero w 1945 r.
Od tego czasu mija 80 lat i pamięć o „Aktion Saybusch” jest tu ciągle żywa.  Dzisiaj w miejscach pamięci składane są kwiaty i palone znicze. Odnowiona tablica upamiętniająca akcję wysiedleńczą znajduje się m.in. na budynku MCK w Żywcu.
 


Zobacz inne wiadomości tego autora: