Uchwała "anty LGBT" teoretycznie odwołana, ale czy to uratuje muzeum?
Fot. Beata Stekla
Beata SteklaBeata Stekla

Uchwała "anty LGBT" teoretycznie odwołana, ale czy to uratuje muzeum?

Radni z Wilamowic mieli czas do 30 kwietnia, aby uchylić osławioną uchwałę "anty LGBT" i uratować dofinansowanie na Muzeum Kultury Wilamowskiej . I zrobili to, ale... w ramach przyjęcia równie kontrowersyjnej Samorządowej Karty Praw Rodzin.Gmina otrzymała 7,3 miliona złotych dofinansowania na budowę muzeum z Funduszy Norweskich. Kiedy jednak te dowiedziały się o przyjętej 30 października 2019 roku uchwale w sprawie wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach dofinansowanie zostało wstrzymane. To właśnie tę uchwałę określono jako "anty LGBT". Warunkiem odwieszenia dofinansowania było uchylenie kontrowersyjnej uchwały. Gmina dostała na to czas do końca kwietnia. 

28 kwietnia radni zebrali się na sesji Rady Miejskiej. Debatowano m.in. nad trzema projektami uchwał. Pierwszy zaproponował burmistrz Marian Trela. Był to dokument dotyczący wsparcia dla rodzin, ale pozbawiony kontrowersyjnych treści. Jeden z jego zapisów zakładał uchylenie uchwały z 2019 roku. Drugi wnieśli radni Tomasz Schneider i Jan Sztafiński. Było to uchylenie dokumentu sprzed dwóch lat. Trzecią propozycję złożyło Stowarzyszenie Wilamowianie. Była to petycja dotycząca uchylenia wiadomej uchwały. Żadna z opcji nie została przyjęta.

Jakby tego było mało, podczas tej samej sesji dyskutowano nad przyjęciem Samorządowej Karty Praw Rodzin propagowanej przez Fundację Ordo Iuris. Ten projekt również nie przeszedł. 

Czas naglił, więc 30 kwietnia zwołano sesję nadzwyczajną. Przedmiotem dyskusji była ponownie uchwała dotycząca Samorządowej Karty Praw Rodzin, ale już zawierająca punkt uchylający uchwałę z 2019 roku. 

Burmistrz przekonywał radnych, aby rozdzielili obie sprawy i przyjęli kartę jako osobną uchwałę, a uchylenie uchwały "anty LGBT" jako osobną. Posłuchaj

Radni nie dali się przekonać. Karta z punktem została przyjęta. Czy to zadowoli Fundusze Norweskie? Pytanie pozostaje otwarte.

Posłuchaj audycji:

Nagranie 1Zobacz inne wiadomości tego autora: