Tak to będzie wyglądało
fot.: UM Skoczów
Izabela JanoszekIzabela Janoszek

Tak to będzie wyglądało

Podstawówka w Kiczycach jest jedyną szkołą w gminie bez sali gimnastycznej, ale wkrótce to się zmieni. Urząd Miejski w Skoczowie ogłosił przetarg na budowę nowoczesnej sali sportowej.Budowa będzie możliwa dzięki uzyskaniu przez samorząd gminy Skoczów ponad 8 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu. Sala w szkole w Kiczycach powinna być gotowa w 2 lata po wyłonieniu wykonawcy zadania.

Zgodnie z projektem, nowa sala sportowo-rekreacyjna kiczyckiej szkoły będzie znajdować się w budynku parterowym o powierzch­ni użytkowej wynoszącej około 620 metrów kwadratowych. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, a dodatkowo, dzięki specjalnej pochylni znajdującej się w korytarzu łączącym ją z resztą szkoły, osoby poruszające się na wózkach, będą mogły tą drogą wy­godnie dostać się do podstawówki.

Sama sala będzie mia­ła wymiary 26,4 x 14,3 m (około 377 metrów kwadratowych) oraz 6 metrów wysokości i posłuży do uprawiania wielu sportowych zajęć, w tym do gry w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę ręczną. Sala będzie oświetlona oraz wyposażona w system nagłaśniający. W nowym budynku znajdzie się także miejsce dla szatni wraz z natry­skami i toaletami, magazynu sprzętu sportowego, pomieszczenia socjalnego i kotłowni. Co ważne, obiekt, który będzie przylegał do szkoły od strony wschodniej, zostanie wyposażony w instalację fotowolta­iczną.

Jednak budowa nowej sali sportowo-rekreacyjnej to nie wszystko. W ramach tej inwestycji zagospodarowany zostanie również teren wokół Szkoły Podstawowej im. Orła Białego. Powsta­nie boisko sportowe z nawierzchnią z poliuretanu, z wyznaczonymi polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Wokół boiska stworzona zostanie bieżnia lekkoatletyczna z zeskokiem do skoku w dal. Ponadto wykonane zostanie koło z rzutnią do pchnięcia kulą, a za liniami bramkowymi zostaną wybudowane piłkochwyty.

Dodatkowo, w sąsiedztwie szkoły powstanie 15 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), droga dojazdowa i chodni­ki. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury czyli ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Zarówno nowe boisko, jak i teren wokół szkoły zostaną oświetlone.


Wiadomości Radia BIELSKO są dostępne w Google News - obserwuj nas!

Zobacz inne wiadomości tego autora: