Szkołę wykreślą z ewidencji
Paweł ChudeckiPaweł Chudecki

Szkołę wykreślą z ewidencji

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II wraz z internatem w Żywcu, prowadzona przez Ludowy Klub Sportowy „Łucznik – Żywiec”, zostanie wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
To decyzja starosty żywieckiego, który końcem marca  otrzymał pisemny wniosek Śląskiego Kuratora Oświaty z informacją o rażącym naruszeniu przepisów w zakresie działania tej placówki. Po zapoznaniu z materiałem i biorąc pod uwagę dobro uczniów szkoły, starosta postanowił wydać decyzję o wykreśleniu z dniem 31 sierpnia.
Decyzja jest nieprawomocna, a organ prowadzący szkołę ma prawo wnieść odwołanie do Śląskiego Kuratorium Oświaty. W wydanym przez żywieckie starostwo oświadczeniu czytamy m.in.
„Jako instytucja odpowiedzialna za realizowanie zadań oświatowych uważamy, że musimy dbać o właściwy poziom świadczonych usług oświatowych również przez placówki niepubliczne (prywatne) i nie może być żadnego uprzywilejowania ani taryfy ulgowej dla kogokolwiek. Dobro dzieci jest dla nas najważniejsze niezależnie od rodzaju szkoły. Równocześnie podkreślamy, że prowadzenie szkoły przez  Ludowy Klub Sportowy „Łucznik- Żywiec” nie ma żadnego wpływu na naszą wysoką ocenę działalności sportowej prowadzonej przez Klub Sportowy „Łucznik – Żywiec”. Osiągnięcia klubu i wkład w rozwój sportu 
na Żywiecczyźnie jest bezdyskusyjny – czego wyrazem jest coroczne wsparcie Powiatu Żywieckiego na szkolenie dzieci i młodzieży realizowane przez Klub Sportowy „Łucznik-Żywiec” oraz wielokrotne wyróżnienia i nagrody dla zawodników Klubu przyznane przez Powiat Żywiecki w ramach corocznych gali najlepszych zawodników na Żywiecczyźnie".


Wiadomości Radia BIELSKO są dostępne w Google News - obserwuj nas!

Zobacz inne wiadomości tego autora: