Odszedł społecznik i były radny
Fot. FB/Gmina Jaworze
Beata SteklaBeata Stekla

Odszedł społecznik i były radny

Z gminy Jaworze napłynęły dzisiaj smutne wieści. Zmarł Zdzisław Niemczyk, były radny i wiceprzewodniczący Rady Gminy, a także aktywny uczestnik życia społecznego. Miał 75 lat.Był radnym III i IV kadencji (1998-2002 oraz 2002-2006). Funkcję wiceprzewodniczącego pełnił w czasie IV kadencji. Zasiadał też w Komisji Kultury, Promocji i Turystyki.

Poza radą działał jako członek zarządu Stowarzyszenie Nasze Jaworze. Przed przejściem na emeryturę pracował w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu. Już jako emeryt brał udział w organizowaniu uroczystości patriotycznych uświetniających święta narodowe. 

- Znałem pana Zdzisława od początku mojej pracy w Urzędzie Gminy,  tj. od 2003 roku. Był to człowiek kompromisu, oddany pracy na rzecz gminy, a przy tym odznaczający się wielką klasą i taktem - wspomina wójt Radosław G. Ostałkiewicz.
Zobacz inne wiadomości tego autora: