Każdy mieszkaniec może się wypowiedzieć
fot. arch.
Joanna WieczorekJoanna Wieczorek

Każdy mieszkaniec może się wypowiedzieć

Do 1 grudnia potrwają konsultacje dot. Programu Ochrony Środowiska dla Bielska-Białej.Program obejmuje przedział czasowy od tego roku do 2024, ale tak naprawdę konstruowany jest z perspektywą do 2028 roku. Projekt dokumentu poddanego pod konsultacje znajdziecie w sieci, tam także załączniki. Program uwzględnia kwestie związane z jakością powietrza, czy gospodarką odpadami.

-  Generalnie celem sporządzenia takiego programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, efektywnego nim zarządzania i też zapewnienia skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją a też mierzalne wskaźniki, które pozwolą wraz z upływem czasu badać, czy te postępy założone w takiej strategii - następują. Weryfikacja tego dokonuje się co dwa lata, w czasie trwania tej strategii - mówił na naszej antenie Jarosław Klimaszewski, prezydent miasta. Posłuchaj

Uwagi, wnioski i opinie można wysłać do urzędu mailem ([email protected]) lub pocztą tradycyjną. W tym drugim przypadku należy kopertę zaadresować do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii, który zlokalizowany jest przy pl. Ratuszowym 6.

Posłuchaj audycji:

Nagranie 1Zobacz inne wiadomości tego autora: