Pierwszy przetarg już dzisiaj
Agnieszka WykrętAgnieszka Wykręt

Pierwszy przetarg już dzisiaj

Już dzisiaj po 8 latach wielki dzień dla gminy Jasienica - uroczyste otwarcie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej i pierwszy przetarg na jedną z 23 działek, przewidzianych dla inwestorów. -W 2007 roku zaczęły się pierwsze działania związane z zakupem działek, bo wtedy gmina nie dysponowała nawet gruntami. Na terenie gminy była odpowiednia ziemia – 71 hektarów gruntów rolnych w Międzyrzeczu Dolnym, ale należała do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ta zaś w pierwszej kolejności przeznaczyła ją jako rekompensatę za mienie odebrane organizacjom kościelnym. Grunty, wycenione na 1,83 zł za mkw., otrzymali ojcowie cystersi z Krakowa. Postanowiłem ich przekonać, że grunty te będą służyły rozwojowi lokalnej społeczności nie tylko naszej gminy, ale całego regionu. Gdy to usłyszeli zgodzili się odsprzedać je nam po cenie wyceny, tj. 1,83 zł za mkw. – wspomina wójt Pierzyna.
Projekt przedstawił ówczesnej Radzie Gminy, która zgodziła się na zakup. W ten sposób za 1,3 mln zł Gmina Jasienica stała się właścicielem całego terenu. Dziś cena wyjściowa to 106 zł netto za metr kwadratowy. Przeszkód z przygotowaniem inwestycji pojawiało się więcej. Obszar objęty był ochroną ptaków Natura 2000, należało więc wykazać, że powstanie w tym miejscu ośrodka przemysłu nie zagrozi migracji i osiedlaniu się ptaków w zagajnikach, zlokalizowanych wokół strefy. W ten sposób wójt gminy uzyskał zezwolenie, niezbędne do uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnym krokiem było pozyskanie pieniędzy na pełne uzbrojenie terenu. Wójt wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, gdy tylko pojawiły się tam fundusze na przygotowanie terenów przemysłowych. W ciągu dwóch miesięcy udało się skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, łącznie z pozwoleniem na budowę. Dzięki temu Gmina Jasienica rozpoczęła inwestycję o wartości 22 mln zł, dofinansowaną z funduszy unijnych. "Dzisiaj otwieramy pierwszą taką w Polsce strefę. Strefę niskoemisyjną..."  - mówi wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna
Strefa obejmuje łącznie 71 ha, położonych w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasienica, w sąsiedztwie dwóch kluczowych arterii komunikacyjnych: drogi ekspresowej S1 Bielsko-Cieszyn oraz drogi krajowej nr 1 Bielsko-Katowice. Na potrzeby inwestorów wydzielono 23 działki o różnej powierzchni.


Zobacz inne wiadomości tego autora: