Niezwykła grafika... w szpitalu
Katarzyna KoczwaraKatarzyna Koczwara

Niezwykła grafika... w szpitalu

W Galerii Zmiennej w lutym prezentowana jest twórczość graficzna Jadwigi Smykowskiej, jedynej już polskiej artystki specjalizującej się technice drzeworytu sztorcowego.Niecodzienną grafikę można oglądać w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Posłuchaj, co mówi Barbara Karnas z sekcji promocji zdrowia Szpitala Śląskiego.
W skrócie można technikę drzeworytu sztorcowego  opisać jako rytowanie rylcem i dłutkami w bardzo twardym drewnie ( np. grusza, bukszpan czy wiśnia) pozwalającym na cięcia w poprzek słojów – mówi artystka i dodaje - drzeworyt sztorcowy jest unikatową, właściwie historyczną już i arcytrudną techniką. Wynaleziony u schyłku XVIII w. przez angielskiego grafika T. Bewicka drzeworyt sztorcowy zyskał wielką popularność, gdyż - oprócz trwałości pozwalającej na większą ilość odbitek - umożliwiając cięcie w różnych kierunkach pozwalał na uzyskanie precyzyjnego rysunku, zróżnicowanej kreski i subtelnych tonów. Drzeworyt sztorcowy należy do wydruku wypukłego.
Wystawa „Rozmowa z człowiekiem” jest analizą ludzkiego charakteru, ukazaniem jego myśli, uczuć i zachowań w określonym czasie i środowisku. Artystka wyraźne  przedstawia człowiecze stany fizyczne, psychiczne, plastyczne emocje i interakcje. Unikatowe drzeworyty można oglądać do końca lutego w Zespole Poradni Specjalistycznych Pawilony Diagnistyczno-Zabiegowego, obowiązuje wstęp wolny.
Jadwiga Smykowska  urodziła się w Cieszynie w 1945 roku. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych  Krakowie, dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1971 roku na Wydziale Grafiki: w Pracowni Drzeworytu prof. Franciszka Bunscha oraz w Pracowni Grafiki Książki prof. Witolda Chomicza. Prowadziła pracownię drzeworytu w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach (1972-1975) oraz pracownię druku wypukłego w Instytucie Kształcenia Plastycznego w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1974-1980). Należy do związku Polskich Artystów Plastyków oraz do Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON.
Jest uznaną artystką o światowej sławie. Uprawia malarstwo, rzeźbę i rysunek, ale najważniejszą techniką w jej twórczości jest drzeworyt sztorcowy, z którego zasłynęła. Autorka wielu wystaw indywidualnych m.in. w Hamburgu, Mannheim, Heidellbergu, Tübingen (Niemcy), w Adelajdzie (Australia), Kristianstad (Szwecja), w Pradze, Čadcy  (Czechy) i w wielu polskich miastach; Rzeszowie, Bielsku – Białej, Lublinie, Cieszynie itd.
Brała udział w wielu konkursach i wystawach zbiorowych. Zdobyła szereg nagród i wyróżnień m.in.  w międzynarodowym konkursie w Mediolanie (Włochy), Freiburgu (Niemcy), w Bańskiej Bystrzycy (Czechy), Warszawie, Katowicach, Lublinie itd.
Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Armii Radzieckiej w Moskwie (Rosja), Muzeum Sztuki i Historii we Fryburgu (Szwajcaria), w Stadtgeschichtiche Mussen w Norymberdze (Niemcy), Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu w Krakowie, w Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum Historycznym w Bielsku – Białej, Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w muzeach w Lublinie, Olsztynie i Radomiu oraz w kolekcjach prywatnych.
fot. Szpital Śląski

Posłuchaj audycji:

Nagranie 1Wiadomości Radia BIELSKO są dostępne w Google News - obserwuj nas!

Zobacz inne wiadomości tego autora: