Wakacyjny Kod Dostępu Grecja

 1. Organizatorem konkursu „WAKACYJNY KOD DOSTĘPU” (II edycja) jest Biuro Podróży „TĘCZA” B. Dąbrowska, J. Handzlik Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 22c/6, 43-300 Bielsko-Biała (zwane dalej „Organizatorem”). Wykonawcą konkursu jest Radio BIELSKO Spółka z o. o. z siedzibą przy ulicy Olszówka 62, 43-309 Bielsko-Biała (zwane dalej „Wykonawcą”).
 2. Konkurs będzie realizowany w dniach 06.02.2023 roku do 06.05.2023 roku.
 3. Nagrodą w konkursie jest voucher dla dwóch osób na dziewięciodniowy, zorganizowany wyjazd do Grecji z Biurem Podróży „TĘCZA”, które jest również fundatorem nagrody. Szczegółowy opis wszystkich świadczeń: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, program zwiedzania i ubezpieczenie zawarte są w programie wyjazdu /załącznik nr 1 do regulaminu/. Laureat może odebrać Voucher w Biurze Podróży Tęcza na ul. Cechowej 6 w Bielsku-Białej od najbliższego dnia roboczego po wygraniu konkursu lub może złożyć deklarację, o której jest mowa w pkt 7 bez wcześniejszego odbierania Vouchera.
 4. Wyjazd odbywa się w dniach od 10.05.2023 roku do 18.05.2023 roku.
 5. Laureat, zdobywca vouchera nie ma możliwości przełożenia wyjazdu na inny termin, bądź wykorzystania vouchera na inną usługę Organizatora.
 6. Możliwość zrealizowania vouchera w określonym wyżej terminie ma tylko i wyłącznie laureat, który uczestniczył bezpośrednio w radiowym rozwiązaniu konkursu wraz ze wskazaną przez siebie osobą towarzysząca. Nie ma możliwości przekazania vouchera innej osobie.
 7. Posiadacz vouchera ma 5 dni roboczych, licząc od momentu wygranej, na zadeklarowanie konkretnej osoby towarzyszącej. Laureat może również zadeklarować, że w wyjeździe będzie uczestniczył sam. Deklaracje należy złożyć pisemnie w Biurze Podróży Tęcza ul. Cechowa 6 w Bielsku-Białej w godzinach pracy biura lub przesłać mailem na adres [email protected] W przypadku braku deklaracji w w.w. terminie voucher traci ważność. Laureat ma możliwość odpłatnego zabrania trzeciej osoby, jedynie w przypadku dostępności wolnych miejsc.
 8. W udokumentowanym przypadku losowym dotyczącym osoby towarzyszącej, Laureat ma możliwość wskazania innej osoby towarzyszącej, która będzie uczestnikiem wyjazdu, nie później niż 7 dni przed wyjazdem. W przypadku jakiejkolwiek losowej niedyspozycji samego Laureata voucher również nie może być przekazany innej osobie. W takim przypadku traci ważność i moc.
 9. Przebieg konkursu w cyklu tygodniowym:

  a) dany „WAKACYJNY KOD DOSTĘPU” jest podawany na antenie Radia BIELSKO w pięciu częściach, po jednej cyfrze każdego dnia w przedziale dniowym między poniedziałkiem a piątkiem:
  - w każdy poniedziałek między godziną 10:00 a 16:00 w programie na żywo Wykonawca podaje pierwszą cyfrę danego „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU”,
  - w każdy wtorek między godziną 10:00 a 16:00 w programie na żywo Wykonawca podaje drugą cyfrę danego „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU”,
  - w każdą środę między godziną 10:00 a 16:00 w programie na żywo Wykonawca podaje trzecią cyfrę danego „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU”,
  - w każdy czwartek między godziną 10:00 a 16:00 w programie na żywo Wykonawca podaje czwartą cyfrę danego „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU”,
  - w każdy piątek między godziną 10:00 a 16:00 w programie na żywo Wykonawca podaje piątą (ostatnią) cyfrę danego „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU”,

  b) od wtorku do piątku w porannym programie „Pierwsza Zmiana” między 6:00 a 10:00 będzie powtarzana jednorazowo cyfra z poprzedniego dnia:
  - wtorek - pierwsza cyfra z poniedziałku
  - środa – druga cyfra z wtorku
  - czwartek – trzecia cyfra ze środy
  - piątek – czwarta cyfra z czwartku
  Piąta cyfra podana w piątek między 10:00 a 16:00 nie jest powtarzana w następny dzień, z racji iż sobota jest dniem wyłonienia laureata,

  c) w każdą sobotę między godziną 10:00 a 13:00 w programie na żywo, w czasie kiedy znane, są już wszystkie cyfry danego „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU” Organizator ogłasza moment, w którym każdy słuchacz może wybrać numer 33 8177777 i zdobyć voucher na wyjazd. Aby stać się Laureatem konkursu i otrzymać voucher należy:
  - w pierwszym kroku podać nazwę destynacji, kraju lub nazwę konkretnej wycieczki organizowanej przez Biuro Podróży TĘCZA, która została oznaczona jako „HIT TYGODNIA”. W przypadku prawidłowej odpowiedzi możliwe będzie przejście do następnego kroku,
  - w drugim kroku należy podać pełny, pięciocyfrowy „WAKACYJNY KOD DOSTĘPU”,

  W ramach poprawnych odpowiedzi w pierwszym i drugim kroku dana osoba otrzymuje imienny voucher na tygodniowy wyjazd do Grecji, opisany w załączniku nr 1, wraz z osobą towarzyszącą. W przypadku braku odpowiedzi lub błędnej odpowiedzi w pierwszym kroku szansę na stanie się Laureatem ma kolejna osoba, która dodzwoni się na numer antenowy 33 8177777.

  d) w każdy poniedziałek rozpoczynający tygodniowy cykl konkursu na głównej stronie internetowej Biura Podróży TĘCZA, czyli www.tecza.pl zostanie opublikowana informacja o wycieczce, destynacji, która w danym tygodniu będzie objęta specjalnym kodem promocyjnym
  e) właściwym kodem promocyjnym powyższej wycieczki, destynacji będzie pięciocyfrowy „WAKACYJNY KOD DOSTĘPU”
  f) nie jest konieczny udział w radiowym konkursie, aby skorzystać z promocyjnej oferty Biura Podróży TĘCZA, kod promocyjny na daną imprezę turystyczną może wykorzystać każdy zainteresowany
  g) kod promocyjny na wskazaną wycieczkę można zrealizować od momentu opublikowania pełnego kodu na antenie (piątek) do soboty (następnego dnia) do 23:59 włącznie.
 10. Swoim uczestnictwem w konkursie Laureat automatycznie deklaruje własną dyspozycje czasową w okresie trwania wyjazdu.
 11. Laureat jest zobligowany do załatwienia formalności związanych z wyjazdem z Organizatorem konkursu, nie później niż do 5 dni roboczych od wygraniu vouchera. W tym celu z każdym Laureatem zostanie nawiązany kontakt telefoniczny.
 12. Dana osoba, dana rodzina, grupa z jednego miejsca zamieszkania (adres domowy) może zostać ogłoszona Laureatem tylko raz. Osoby, rodziny które wygrały voucher w Radiu BIELSKO, nie mogą brać udziału w tym samym konkursie, którego Wykonawcą jest Radio EXPRESS FM.
 13. Uczestnikami konkursu nie mogą zostać pracownicy Organizatora i Wykonawcy oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wyżej wymienione osoby mogą korzystać z oferty „HIT TYGODNIA”.
 14. Laureatem może stać się osoba, która nie została zwycięzcą lub uczestnikiem wyjazdu w ramach tego samego konkursu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Okres dwunastomiesięcznej karencji dla Laureatów rozpoczyna się od daty rozpoczęcia wyjazdu, w którym uczestniczą. W przypadku I edycji konkursu to data: 3 września 2022 roku, zaś w przypadku bieżącej II edycji konkursu to data: 10 maja 2023 roku.
 15. W przypadku naruszenia regulaminu przez osoby wygrywające konkurs, nagroda o której mowa w punkcie 3 zostanie anulowana.
 16. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.
 17. Ponadto obowiązują wszystkie punkty w wymienione w ogólnym regulaminie radiowych konkursów.


Załącznik nr 1 - Program i zasady wyjazdu - kliknij aby pobrać