Regulamin konkursu Radiowa Stówa

Regulamin RADIOWA STÓWA

 1. Konkurs RADIOWA STÓWA organizowany jest przez Radio BIELSKO sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Olszówka 62.

 2. Akcja konkursowa odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach między 8.00 a 20.00. Dokładny czas przeprowadzenia konkursu w danym dniu ustala, na bieżąco, organizator informując radiosłuchaczy drogą radiową o szczegółach. W przypadku złej pogody Organizator zastrzega sobie prawo odwołania w danym dniu konkursu.

 3. Nagrodą w każdej odsłonie konkursu jest suma pieniężna w wysokości 100 zł. W/w kwota jest opodatkowana i w całości trafia do laureata.

 4. Konkurs ma formę gry terenowej. Codziennie w wybranym, charakterystycznym miejscu organizator umieszcza kopertę, w której znajduje się bon w wysokości 100 zł. Od momentu (godziny), w którym akcja konkursowa w danym dniu wystartuje, organizator – Radio BIELSKO będzie na bieżąco naprowadzał na miejsce, w którym znajduje się koperta podając na antenie wskazówki, pośrednie, zdawkowe informacje dotyczące tego miejsca. Osoba, która jako pierwsza na podstawie usłyszanych informacji znajdzie i otworzy kopertę staje się laureatem konkursu w danym dniu i otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł. W konkursie można zostać zwycięzcą tylko raz.

 5. Organizator będzie przekazywał na antenie informacje i na Facebook-owym profilu Radia BIELSKO na temat lokalizacji koperty stopniowo, od ogólnych do szczegółowych i ten moment uważa się za START konkursu. Jeżeli koperta z bonem zostanie znaleziona przed ogłoszeniem na antenie startu konkursu, bon uważa się za nieważny. Organizator przeznaczy pule z danego dnia na następny dzień, co spowoduje kumulację nagrody.

 6. Osoba, która jako pierwsza zdobędzie i otworzy kopertę musi pozostać w miejscu jej znalezienia i przywołać Pracownika Radia BIELSKO okrzykiem "Wygrałam/łem stówę w Radiu BIELSKO"  Bon zostanie zamieniony na gotówkę przy udziale przedstawiciela organizatora najpóźniej 120 sekund od momentu znalezienia i otwarcia koperty.

 7. Zwycięzca zobowiązuje się do uczestnictwa w krótkim wywiadzie, emitowanym na żywo z miejsca, gdzie została zlokalizowana nagroda.

 8. W akcji konkursowej mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

 9. Dana osoba może zostać zwycięzcą tylko raz. W przypadku kiedy osoba, która znalazła kopertę znajduje się już na liście laureatów, organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania kwoty pieniężnej.

 10. Akcja konkursowa odbywa się na terenie miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego, powiatu żywieckiego, powiatu cieszyńskiego, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu oświęcimskiego.

 11. Informacje na temat miejscowości, w której będzie zlokalizowana koperta w danym dniu pojawią się dzień przed lub w dniu akcji konkursowej.

 12. W każdym dniu akcja konkursowa organizowana jest tylko raz i tylko w jednym miejscu.

 13. Organizator nie może zmienić pierwotnej lokalizacji koperty.

 14. W przypadku kiedy żadna osoba nie dotrze do koperty, organizator przeznacza pule z danego dnia na następny dzień, co spowoduje kumulację nagrody.

 15. Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są przez organizatora od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 pod telefonem kontaktowym: (33) 8 222 555.