Radiowa Gra Miejska

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu Radiowa Gra Miejska jest Radio BIELSKO Spółka z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Olszówka 62.

 2. Konkurs odbywa się w terenie w każdą sobotę i niedziele w okresie wakacji, w przedziale czasowym 9:00 – 21:00 każdego dnia.

 3. Zadaniem uczestników zabawy jest odnalezienie we wskazanym obszarze Bielska-Białej, specjalnie oznaczonych kamieni wielkości dłoni. Każdy konkursowy kamień jest oznaczony logo Radia BIELSKO oraz logo jubileuszu 70-lecia połączenia Bielska – Białej. Ponadto kamienie posiadają specjalny numer np.: 038, który służy weryfikacji zwycięzcy.

 4. Wskazówki dotyczące konkretnego miejsca zabawy, ukrycia kamieni są przekazywane na bieżąco na antenie Radia BIELSKO.

 5. Podczas każdej akcji konkursowej w terenie (dzielnica, park, osiedle, skwer) ukryte są trzy specjalnie oznaczone kamienie.

 6. Kamienie ukrywane są w przestrzeni publicznej. Akcja nie jest prowadzona na terenach prywatnych.

 7. Organizator nie pobiera żadnych opłat za uczestnictwo, nie wymaga wcześniejszych zgłoszeń, zapisów.

 8. W akcji mogą brać udział wszystkie osoby, bez ograniczeń wiekowych.

 9. Osoba, która znajdzie kamień z logo Radia BIELSKO i logo 70-lecia Bielska i Białej, aby zostać laureatem konkursu i zdobyć nagrodę, musi niezwłocznie skontaktować się z redakcją Radia BIELSKO telefonicznie (338 177 777) i poinformować o znalezieniu kamienia. W celu odbioru nagrody uczestnik zabawy jest zobowiązany podać swoje imię, nazwisko, numer kontaktowy oraz unikalny numer, który widnieje na kamieniu. Z każdym laureatem konkursu realizowane jest krótkie wejście na antenie Radia BIELSKO.

 10. Uczestnicy zabawy mają czas na odnalezienie kamienia i kontakt z redakcją najpóźniej do godziny 21:00 tego samego dnia. Kamienie znalezione później nie mają „mocy” konkursowej.

 11. W trackie całego sezonu zabawy Radiowa Gra Miejska laureatem można zostać tylko raz.

 12. Podczas jednej akcji konkursowej dana osoba, drużyna poszukiwaczy, grupa rodzinna może znaleźć tylko jeden kamień. Każda odsłona konkursu wyłania trzech różnych laureatów.

 13. Każdy laureat otrzymuje zestaw nagród, na który składają się:

  - podwójne zaproszenie na burgery do Street Food By Wirtuozeria w Bielsku-Białej przy ulicy Piłsudskiego,
  - podwójne zaproszenie do Kina Helios,
  - album muzyczny z przebojami wakacji,
  - gadżety miejskie związane z Jubileuszem 70-lecia połączenia Bielska-Białej,
  - gadżety Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 14. Zwycięzcy odbierają nagrody w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej na Placu Ratuszowym 4 w godzinach:

  czwartek 08:00–18:00
  piątek 08:00–18:00
  sobota 08:00–16:00
  niedziela 08:00–15:00
  poniedziałek 08:00–18:00
  wtorek 08:00–18:00
  środa 08:00–18:00

 15. Przy odbiorze zwycięzca podaje imię, nazwisko i unikalny numer znajdujący się na kamieniu.