Łagodna zima pozwala kontynuować remonty i inne inwestycje drogowe
fot. Miejski Zarząd Dróg w B-B
Joanna WieczorekJoanna Wieczorek

Łagodna zima pozwala kontynuować remonty i inne inwestycje drogowe

W Bielsku-Białej największe zadania drogowe realizowane są obecnie na Pl. Wojska Polskiego (wraz z ul. Cyniarską) oraz Al. Armii Krajowej i ul. Łowieckiej.Planowo do końca lipca powinna potrwać rozbudowa Al. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. Roboty prowadzone są na ponad kilometrowym odcinku od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji Kolei Gondolowej na Szyndzielnię. W połowie grudnia rozpoczęły się prace związane z przebudową Pl. Wojska Polskiego. Na tej inwestycji był dwumiesięczny przestój, spowodowany oczekiwaniem na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zezwalającą na badania archeologiczne, prowadzone w formie nadzoru archeologicznego.

Zastępcę dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej pytaliśmy o finisz inwestycji. - Założenia są tegoroczne. Jeżeli chodzi o konkretne daty, nie chcielibyśmy się deklarować ze względu na to, że naprawdę działamy w ścisłym, zabytkowym centrum miasta, więc liczymy się z tym, że mogą być jakieś niespodzianki... Nie chcielibyśmy się konkretnie deklarować, jeżeli chodzi o zakończenie całej inwestycji - usłyszeliśmy od Wojciecha Barteczko.  

Pl. Wojska Polskiego przebudowywany będzie wraz z przyległą ul. Cyniarską. Wykonano już roboty rozbiórkowe dużej części nawierzchni, a także wykonano zasadniczą część kanalizacji deszczowej. Trwają roboty ziemne związane z budową zbiornika retencyjnego. Posłuchaj.

Z innych inwestycji prowadzonych teraz w Bielsku-Białej to remont ul. Łowieckiej

Posłuchaj audycji:

Nagranie 1Zobacz inne wiadomości tego autora: