Konsultacje dot. opłat za postój. Nowe, wyższe stawki
fot. arch. Radio BIELSKO
Joanna WieczorekJoanna Wieczorek

Konsultacje dot. opłat za postój. Nowe, wyższe stawki

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przekonuje, że na sile traci podstawowy argument funkcjonowania strefy płatnego parkowania, czyli rotacja pojazdów. Dlatego będą konsultacje dot. zmian w SPP.Bielska gmina podda pod konsultacje projekt uchwały dot. zmian w zakresie strefy płatnego parkowania. Są trzy kluczowe zmiany. Pierwsza z nich to wydłużenie opłat w strefie z przedziału czasowego 8.00 - 16.00, do godz. 17.00. Proponowana zmiana ma zapewnić mieszkańcom, którzy wykupili stosowny abonament, możliwość znalezienia wolnych miejsc postojowych po godzinie 16:00. Miejsca te najczęściej są zajmowane przez innych użytkowników, korzystających z możliwości darmowego postoju w SPP - przekonuje MZD. 

Kolejna proponowana zmiana, która uderzy kierowców po kieszeni, to podwyżka opłat za postój. Nowy taryfikator wyglądałby następująco: 2 zł za pierwsze 30 minut postoju, 3,50 zł za pierwszą godzinę postoju, 4 zł za drugą godzinę, 4,50 zł za trzecią i 3,50 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.
 
Trzecia główna zmiana to podniesienie opłat abonamentowych. Dla mieszkańca z obecnych 100 złotych na rok, do 150 zł rocznie oraz dla przedsiębiorców  z obecnych 140 zł miesięcznie do 200 zł. 
 
Opłata dodatkowa (za brak opłaty postojowej) z obecnych 50 zł miałaby urosnąć do 150 zł, przy czym kwota ta zostałaby obniżona o 50%, jeśli kierowca wniesie ją do 7 dni od daty otrzymania wezwania. 
 


Zobacz inne wiadomości tego autora: