Drzwi do urzędu będą zamknięte
Izabela JanoszekIzabela Janoszek

Drzwi do urzędu będą zamknięte

Większość spraw mamy załatwić przez telefon lub internet. W pilnych sprawach będzie można wejść do urzędów, ale na ogół po wcześniejszym umówieniu się. Tak będzie m. in. w Żywcu, Cieszynie i Ustroniu.Drzwi do urzędu miejskiego zostaną zamknięte, a przy nich zamontowany zostanie domofon. Od poniedziałku bezpośredni kontakt urzędników z petentami będzie w Żywcu ograniczony do minimum. Mówi rzecznik żywieckiego ratusza Mariusz Hujdus. Posłuchaj
 
Wyjątkiem są skargi i wnioski mieszkańców, które będą przyjmowane przez burmistrza osobiście (lub wyznaczoną przez niego osobę) we wtorki od 13.00-15.00. W niecierpiących zwłoki sprawach będzie można również przynieść pisma i dokumenty. Wcześniej taką potrzebę należy  jednak zgłosić dzwoniąc do  biura podawczego lub korzystając z domofonu. Posłuchaj
Podatki i opłaty powinny zostać uregulowane przelewem lub przekazem pocztowym.
 
W trosce o życie i zdrowie mieszkańców decyzję o wprowadzeniu zmian w obsłudze klientów podjęły również władze powiatu żywieckiego. W starostwie wprowadzono obowiązek telefonicznego kontaktu z urzędnikami. Urzędnicy zachęcają również do załatwiania spraw bez wychodzenia z domu poprzez platformy e-PUAP lub SEKAP. 
Starostwo w Żywcu informuje również, że od poniedziałku (16 marca) wydział komunikacji przyjmował będzie wyłącznie klientów umówionych za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji wizyty.
 
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu obsługa klientów odbywać się będzie wyłącznie na stanowiskach wyposażonych w szyby ochronne, a wszystkie osoby mogące stanowić potencjalne źródło zarażenia będą przed rozpoczęciem załatwiania spraw urzędowych wyposażani w maseczki chroniące urzędników i innych klientów.
 
Wszelkie sprawy należy załatwiać za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, poczty elektronicznej (ePUAP) lub poczty tradycyjnej – apeluje do mieszkańców również cieszyńskie starostwo.
Od poniedziałku w wydziale komunikacji w Cieszynie obowiązuje rezerwacja elektroniczna! Będą przyjmowane tylko te osoby, które wcześniej dokonały elektronicznej rezerwacji za pośrednictwem internetowego kalendarza rezerwacji. Tak będzie do końca marca.
 
W urzędzie miejskim w Cieszynie realizowane będą tylko najważniejsze dla mieszkańców, pilne sprawy, takie jak: rejestracja urodzeń, rejestracja małżeństw zawartych przed duchownymi i rejestracja zgonów.
Pozostałe sprawy będą załatwiane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z odpowiednim biurem.
Zawieszono do odwołania: wydawanie Karty Dużej Rodziny, wydawanie Karty Seniora, udzielenia dotacji do zbiegów sterylizacji oraz elektronicznego znakowania zwierząt.
Kasy urzędu będą zamknięte! 
 
W urzędzie miejskim w Ustroniu zamknięte zostaną w poniedziałek wszystkie piętra z wyjątkiem parteru. Dla osób, które nie posiadają telefonu lub dostępu do internetu, na parterze zostanie udostępniony aparat telefoniczny wraz z numerami do każdego z wydziałów.
W ten sposób, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny, będzie można skontaktować się w każdej sprawie z pracownikiem wydziału.

Od poniedziałku do odwołania urząd miejski w Wiśle będzie prawie całkowicie zamknięty dla klientów. Tylko i wyłącznie w sprawach pilnych będą obsługiwani interesanci w biurze podawczym na parterze budynku urzędu.
 
W urzędzie miejskim w Czechowicach-Dziedzicach pomieszczenia są regularnie dezynfekowane specjalistycznymi środkami. Niezależnie od tego władze  miasta apelują do mieszkańców, by w miarę możliwości do niezbędnego minimum ograniczyli w nim wizyty.

Posłuchaj audycji:

Nagranie 1

Nagranie 2Zobacz inne wiadomości tego autora: