Darmowa pomoc prawnika
Paweł ChudeckiPaweł Chudecki

Darmowa pomoc prawnika

Pomoc prawna rusza od nowego roku a na realizację tych zadań przeznaczono kwotę blisko 200 tys. zł. Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie. Powiat żywiecki rozstrzygnął konkurs ofert na realizację  pomocy prawnej w Łodygowicach, oraz dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w  Jeleśni i Żywcu.
Wybrano oferty Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej i Żywieckiej Fundacji Rozwoju.
Towarzystwo będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Łodygowicach a Żywiecka Fundacja Rozwoju, poprowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Jeleśni i Żywcu.
Pomoc prawna rusza od nowego roku a na realizację tych zadań przeznaczono kwotę blisko 200 tys. zł.


Zobacz inne wiadomości tego autora: