Będzie nowy komendant
fot. PSP w Bielsku-Białej
Joanna Wieczorek-TycJoanna Wieczorek-Tyc

Będzie nowy komendant

Zmiana na stanowisku szefa bielskich strażaków. Dotychczasowy przechodzi na emeryturę.Będzie zmiana na stanowisku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Dotychczasowy, st. bryg. Zbigniew Mizera, przechodzi na emeryturę. Nazwisko nowego szefa poznamy w kolejny wtorek (31.01), w trakcie uroczystości związanych z przejęciem obowiązków. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że dokument związany z mianowaniem nowego szefa bielskich strażaków nie został jeszcze podpisany.

W trakcie tej samej uroczystości dojdzie do przekazania nowego samochodu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Pojazd warty ponad 1,2 mln złotych został sfinansowany z funduszu ustawy modernizacyjnej oraz dotacji samorządów: gminnego i powiatowego

Pojazd posiada: zbiornik wody o pojemności 9000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 900 litrów, autopompę o wydajności 6300 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia z prądownicą typu Turbo wraz z nakładką do podawania piany. Na pojeździe znajduje się pneumatycznie rozkładany i składany maszt oświetleniowy oraz wciągarka elektryczna wraz z niezbędnym osprzętem. Dotychczasowy ciężki samochód, który był na stanie JRG, trafi do OSP w Lipniku.

Komenda PSP w Bielsku-Białej wzbogaci się o jeszcze jeden pojazd; lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy  SLRR Ford Ranger.

Biogram:
 
Mł. bryg. Zbigniew Mizera w 1990 roku rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, po ukończeniu której został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, na stanowisko technika. 1 maja 1993 r. objął stanowisko dowódcy zastępu, następnie został mianowany na stanowisko dowódcy sekcji. W 1998 r. ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. 1 kwietnia 1999 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2000 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Politechnice Łódzkiej, Filia w Bielsku-Białej. W 2003 r. objął stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Komendzie Miejskiej PSP. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie „Akademia Przywództwa” w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.
 
1 stycznia 2017 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Już 1 lutego, tego samego roku, został powołany na stanowisko szefa Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. 


Wiadomości Radia BIELSKO są dostępne w Google News - obserwuj nas!

Zobacz inne wiadomości tego autora: