Upamiętnią rabinów

Płyta upamiętniająca trzech rabinów miejscowej społeczności żydowskiej zostanie odsłonięta na zabytkowym cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej. Michael Szengut, Lazar Frankfurter i Wolf Lesser byli pierwszymi rabinami bielskiej gminy żydowskiej.Gmina żydowska w Bielsku została oficjalnie zarejestrowana w 1865 r. Rabini wypełniali potrzeby religijne, między innymi przygotowując i prowadząc nabożeństwa. Wygłaszali również kazania. Cmentarz żydowski w Bielsku powstał w 1849 r. Od 12 lat nekropolia jest własnością Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej i w dalszym ciągu pełni funkcje grzebalne. Dwa razy w roku cmentarz można zwiedzać z przewodnikiem.

Posłuchaj audycji:Zobacz inne wiadomości tego autora: