Artykuł Stop Psuedohodowcom

 

Od 1 stycznia 2012 roku walczymy zgodnie z prawem!

W powszechnym otoczeniu osób nie pasjonujących się kynologią krąży opinia, że szczenię po rasowych rodzicach jest zawsze rasowe, a stwierdzenie "rasowy bez rodowodu" nie jest niczym niezwykłym.
W rzeczywistości rasowy jest wyłącznie pies posiadający dokument potwierdzający jego przynależność do danej rasy, a stwierdzenie "rasowy bez rodowodu" jest błędne i de facto nie istnieje.
---
USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. 2011 Nr 230 poz. 1373)

Art. 10a.
1. Zabrania się:
1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Art. 10b.
1. Zabrania się nabywania:
1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

PAMIĘTAJ: rasowy = rodowodowy.
Nie ma zwierząt rasowych bez rodowodu!


Pseudohodowcy używają wielu argumentów aby zachęcić nieświadomego przyszłego właściciela psa do zakupu kundla. Poniżej kilka z takich chwytów.
•    Każde szczenię urodzone w legalnej hodowli zarejestrowanej w ZKwP otrzymuje metrykę stanowiącą podstawę do uzyskania rodowodu. Nieprawdą jest twierdzenie pseudo hodowców o liczbowym limicie szczeniąt w miocie uprawnionych do metryki. Dlatego twierdzenie, że szczeniak nie ma papierów bo jest "siódmy z miotu" jest kłamstwem.
•    Pseudohodowcy zachwalają swój towar głównie niską ceną. Nieprawdą jest, że szczenię "z papierami" jest drogie. Czasem w miotach trafiają się szczenięta z drobnymi, nieistotnymi dla jego zdrowia wadami, np. umaszczenie. Takie szczenię nie nadaje się na wystawy, ale jego użytkowość nie cierpi z tego powodu. Dlatego hodowca chętnie znacznie obniża cenę takiego szczenięcia dla kupca niezainteresowanego wystawami i własną hodowlą. Taki szczeniak zawsze ma metrykę, a hodowca ma wręcz obowiązek zamieścić w niej adnotację, że ze względu na rozbieżność z wzorcem rasy szczenię nie nadaję się do dalszej reprodukcji.
•    Pseudohodowcy i handlarze twierdzą, że psie dziecko rasowych rodziców jest rasowe. Rasowy jest wyłącznie pies z rodowodem potwierdzającym jego przynależność rasową.

Najczęstszy mit powtarzany przez ludzi w "psim środowisku", a także nie których lekarzy weterynarii w celu łatwego zarobku jest to, że suka raz w życiu powinna mieć młode.
Nie ma żadnych medycznych dowodów potwierdzających tą tezę. Jest natomiast wiele faktów przemawiających za tym, że wysterylizowane suki są dużo zdrowsze. Sterylizacja jest najskuteczniejszą ochroną przed ropomaciczem, nowotworami gruczołu mlekowego i układu rozrodczego. Suki nie marzą o tym, żeby mieć dzieci, tak jak przypisują im to ludzie. One kierują się instynktem. Poprzez sterylizację eliminujemy hormony, powodując zanik instynktów macierzyńskich. Suki na pewno nie będą przez to cierpiały. Jest to jeden z najtragiczniejszych w skutkach mitów powodujący rozmnażanie zwierząt nie hodowlanych i przyczyniający się do powiększenia problemu bezdomności.

 

Paulina Mika - Pogotowie dla Zwierząt
http://sosdalmatynczyki.blogspot.com/

www.stoppseudohodowcom.org
www.rasowy-rodowodowy.info
www.wyszkolpsa.pl

Źródło: sieradzkatv.pl