KALENDARIUMXix Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy W Bielsku-Białej

XIX Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy w Bielsku-Białej