KALENDARIUMInauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku "w Poszukiwaniu Mądrości"

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku "W poszukiwaniu mądrości"