Lista sklepów w których można odebrać radiowe naklejki:

 •  Siedziba Radia BIELSKO, ul. Olszówka 62, Bielsko-Biała

 •  Stacja paliw Na Skarpie, ul. Czerwona 112, Bielsko-Biała, /za wyjątkiem dni akcji/

 •  Supermarket ROLL, ul. Doliny Miętusiej 10, Bielsko-Biała

 •  Supermarket ROLL, ul. Wyzwolenia 113, Wilkowice

 •  Supermarket ROLL, Jasienica 1173

 •  Supermarket ROLL, ul. Krakowska 122, Bestwina

 •  Supermarket ROLL, ul. Wyzwolenia 6, Bystra

 •  Supermarket Intermarche, ul. Żywiecka 19a, Bielsko-Biała

 •  B1 Gemini Park, ul. Leszczyńska 20, Bielsko-Biała

 •  Inter - Komorowice, ul. Olimpijska 28, Komorowice

 •  PSS „Społem” Jubileuszowy, ul. Przechód Dworcowy 2, Bielsko-Biała

 •  PSS „Społem” Groń, ul. Michałowicza 69, Bielsko-Biała

 •  PSS „Społem” Jurand, ul. Broniewskiego 31, Bielsko-Biała

 •  PSS „Społem” Janosik, ul. Podgórna 9, Bielsko-Biała

 •  PSS „Społem” Sezam, ul. 3 Maja 4, Bielsko-Biała

 •  PSS „Społem” LUX, ul. Trakcyjna 29, Bielsko-Biała

 •  PSS „Społem” LUX, ul. Sobieskiego 74, Bielsko-Biała

 •  PSS „Społem”, ul. Komorowicka 112, Bielsko-Biała

 •  PSS „Społem” Hulanka, ul. Cieszyńska 151, Bielsko-Biała

 •  PSS „Społem”, ul. Żywiecka 120a, Bielsko-Biała

 • PSS „Społem” Supersam SDH Klimczok, ul. Cyniarska 11, Bielsko-Biała
   
 • Lecznica Weterynaryjna "Nadzieja", ul. Michałowicza 58a, Bielsko-Biała
   
 • Euro Sklep JTR Market, ul. Szczyrkowska 92, Bystra
   
 • Euro Sklep JTR Market, ul. Pod Kalną 1, Łodygowice
   
 • Euro Sklep JTR Market, Os. 700-lecia 9, Żywice
   
 • Euro Sklep JTR Market, Międzyrzecze Górne 38
   
 • Euro Sklep JTR Market, ul. Bestwińska 275, Bielsko-Biała
   
 • Euro Sklep JTR Market, Ul. Reja 18, Bielsko-Biała


REGULAMIN PÓŁ NA PÓŁ”1. Organizatorem Konkursu Pół na pół zwanego dalej Konkursem, jest RADIO BIELSKO Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Olszówka 62. Partnerem akcji jest stacja paliw i motel Na Skarpie. Konkurs trwa w terminie od lipca do sierpnia 2018r. Dokładny dzień rozegrania poszczególnych odsłon akcji zostanie wskazany na antenie Radia BIELSKO. Całkowity czas trwania akcji (samego tankowania pojazdów) wynosi 60 minut.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Radia BIELSKO oraz stacji paliw oraz motelu Na Skarpie. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien odebrać naklejkę konkursową w jednym z punktów wymienionych w załączniku do Regulaminu, nakleić w widocznym miejscu (tylna szyba lub klapa samochodu) na swój samochód osobowy i stawić się w terminie wskazanym na antenie Radia Bielsko na stacji paliw, która jest partnerem akcji. W akcji biorą udział tylko te pojazdy, które pojawiły się na wskazanej stacji po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia akcji.

4. W konkursie mogą brać udział również osoby posiadające na samochodzie naklejki z poprzednich akcji Radia Bielsko (np. serduszko Radia BIELSKO)

5. W konkursie mogą brać udział samochody osobowe oraz dostawcze z wyłączeniem ciężarowych (max do 3,5 tony). Każdy uczestnik akcji może zatankować maksymalnie 50 litrów benzyny Pb95 lub oleju napędowego. Akcja nie przewiduje napełniania zbiorników LPG.


6. Organizator opłaca połowę rachunku za tankowanie osobom, które zakwalifikowały się do konkursu. Uczestnik w kasie stacji paliw jest zobowiązany uiścić 50% wartości paragonu, resztę otrzymuje w formie bonu, który zostanie mu przekazany bezpośrednio podczas płatności.


7. Konkurs przeprowadzany jest przy wybranym i wcześniej wskazanym dystrybutorze, a ta informacja pojawi się na antenie Radia Bielsko. Można tankować tylko benzynę PB95 i zwykły olej napędowy. Przy dystrybutorze obowiązuje ruch jednokierunkowy. Samochody tankujące podczas akcji przy innych dystrybutorach pomimo posiadają radiowej naklejki nie biorą udziału w zabawie. Każde kolejne tankowanie będzie możliwe do zrealizowania tankowania poprzedniego.

8. Komisję konkursową stanowią przedstawiciele Radia osobiście przebywający na terenie stacji paliw w dniu rozgrywania konkursu.

9. Samochód, który znalazł się wśród laureatów konkursów może kolejny raz wziąć udział w zabawie po miesięcznej przerwie.

10. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad organizacji na stacji, a za ich naruszenie odpowiadają samodzielnie.

11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenie z zabawy uczestnika, który naruszył zasady niniejszego regulaminu albo zasady życia społecznego.


12. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

14. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
www.radiobielsko.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora i będzie dostępny w siedzibie Organizatora. Regulamin jest również dostępny na stacji paliw Na Skarpie.

15. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu, jego przebiegu oraz niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.