Zielonej szkoły już tutaj nie będzie?
fot.: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Izabela JanoszekIzabela Janoszek

Zielonej szkoły już tutaj nie będzie?

Zmieniły się przepisy dotyczących domów wczasów dziecięcych. W konsekwencji placówki, które organizują tzw. zielone szkoły będą to robić, prawdopodobnie, rzadziej. Rodzice uczniów będą musieli za wyjazd swoich dzieci zapłacić bowiem więcej.Do tej pory, rodzice pokrywali tylko część kosztów wyjazdu na „zieloną szkołę”. Płacili za pobyt dzieci w danym ośrodku oraz wyżywienie. Pozostałe koszty, między innymi związane z zapewnieniem opiekunów uczniom, pokrywała subwencja. Teraz to się zmienia.  
 
Przyjazd całej klasy, na przykład, do Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce jest możliwy, ale będzie to już pobyt niesubwencjonowany przez państwo czyli droższy. - Myślę, że mniej dzieci do nas przyjedzie ze względu na cenę – przyznaje dyrektor placówki prowadzonej przez powiat bielski Piotr Kozieł. Posłuchaj
 
Rozporządzenie, które wchodzi w życie od 2022 r. definiuje "wychowanka domu wczasów dziecięcych" jako dziecko, które przebywa w placówce co najmniej 6 dni i w tym czasie spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Nie mogą to być jednak osoby, które ze swoją klasą i nauczycielem korzystają z placówki w ramach turystyki i krajoznawstwa oraz w czasie wakacji, ferii i przerw świątecznych. 
 
Od stycznia rodzice indywidualnie powinni zgłaszać dzieci do ośrodka w Porąbce. Opieką całodobową i realizacją podstawy programowej zajmą się wyłącznie nauczyciele - wychowawcy domów wczasów dziecięcych.

Posłuchaj audycji:

Nagranie 1Zobacz inne wiadomości tego autora: