Wojskowi opanowali jezioroPaweł ChudeckiPaweł Chudecki

Wojskowi opanowali jezioro

Przez kilka godzin nad wodami Jeziora Żywieckiego krążył dzisiaj wojskowy samolot. Były to ćwiczenia, zorganizowane przez dowództwo 18 bielskiego batalionu powietrznodesantowego z Bielska-Białej. Nad bezpiecznym przebiegiem manewrów czuwali  policjanci z sezonowego ogniwa wodnego, działającego przy Komisariacie Policji w Łodygowicach. Dbali oni o bezpieczeństwo żołnierzy, którzy wojskowym samolotem startowali z góry Żar, a następnie wyskakiwali z niego ze spadochronem nad wodami jeziora. Ćwiczenia takie odbywają się już od kilku lat.
Żołnierze na miejsce manewrów wybierają wody jeziora żywieckiego z uwagi na jego wielkość oraz doskonałą współpracę z policyjnymi motorowodniakami, woprowcami oraz strażakami. Zadaniem policjantów na łodziach było podjęcie z wody żołnierzy wraz ze sprzętem oraz bezpieczne przetransportowanie ich na brzeg.


Zobacz inne wiadomości tego autora: