Radny odchodziIzabela JanoszekIzabela Janoszek

Radny odchodzi

Radny Oświęcimia Dariusz Grygoruk złożył rezygnację z mandatu.Pismo w tej sprawie wpłynęło wczoraj do Urzędu Miasta. Jako powód radny podał względy osobiste.

W przypadku rezygnacji, zgodnie z kodeksem wyborczym, wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Komisarz Wyborczy w Krakowie.

Miejsce Dariusza Grygoruka w radzie zajmie Elżbieta Kos. Funkcję obejmie po zaprzysiężeniu, najprawdopodobniej na sesji 28 sierpnia.


Zobacz inne wiadomości tego autora: