Przyznaj się do... szambaPaweł ChudeckiPaweł Chudecki

Przyznaj się do... szamba

Wszystko oczywiście zgodne z odpowiednimi paragrafami. Taką właśnie specyficzną inwentaryzację prowadzi gmina Ślemień. Do 31 marca prowadzona jest na terenie gminy ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni. Wszystko oczywiście zgodne z odpowiednimi paragrafami, ale też niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju gminy.
Zebrane dane posłużą do opracowania planów dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej.
Stosowne  zgłoszenie w formie urzędowej ankiety, należy dostarczyć do miejscowej gminy do końca marca.Zobacz inne wiadomości tego autora: