Może być jeszcze gorzejMagda FritzMagda Fritz

Może być jeszcze gorzej

Bielszczanie skarżą się na miejską komunikację.Mieszkańcy Straconki, dzielnicy Bielska-Białej mają problem z dostaniem się w okolice Szyndzielni. „Nie ma bezpośredniego połączenia jedną linią”- mówi nasza słuchaczka. Pani Beata boi o bezpieczeństwo córki, która codziennie dojeżdża do szkoły w Straconce. Posłuchajcie. 

Brak bezpośredniego połączenia może dziwić, bo pod Szyndzielnią znajdują się szpital wojewódzki, czy poradnie zdrowia. Poza tym, jest to okolica turystyczna.

Jak dowiedzieliśmy się w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Bielsku-Białej, na nową linię autobusową nie ma szans. Co więcej, w związku z brakiem kierowców w przyszłym roku trzeba się liczyć raczej z ograniczeniami w działalności miejskiego przewoźnika. 

Odpowiedź, którą otrzymaliśmy od Jarosława Lubowieckiego kierownika działu eksploatacji MZK. 


MZK w Bielsku-Białej realizuje zadania własne miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykonując przewozy na 38 liniach miejskich, 6 liniach podmiejskich i 2 liniach nocnych przy wykorzystaniu 130 autobusów. Oprócz przewozów regularnych na liniach autobusowych, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, od września 2009 roku MZK wykonuje również przewozy ok. 220 dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych na terenie miasta, angażując do tego zadania 8 autobusów klasy MINI oraz 40 dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, angażując do tego zadania 6 busów wyposażonych w windy.

W chwili obecnej rejon Szpitala Wojewódzkiego obsługiwany jest w dni robocze przez 20 autobusów wykonujących przewozy na 8 liniach komunikacyjnych o numerach 1, 3 (wybranymi kursami), 8, 12, 14, 18, 21, 23. Dodatkowo do przystanku przy Szyndzielni w okresach od 1 maja do 31 października dojeżdża linia nr 7 obsługiwana w dni robocze przez 4 autobusy. 

MZK na funkcjonowanie komunikacji miejskiej otrzymuje dotację z Urzędu 
Miejskiego, która w 2017 roku będzie wynosiła ok. 24,5 miliona złotych i z uwagi na uwarunkowania prawne wynikające z Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jej zwiększenie celem pokrycia kosztów uruchomienia nowych linii komunikacyjnych oraz dodatkowych wozokilometrów i kursów nie jest możliwe.

Ponadto zakład boryka się z dużymi brakami kadrowymi w grupie zawodowej 
kierowców. Problem ten jest już tak poważny, że należy liczyć się w 2018 roku z koniecznością ograniczenia zadań przewozowych na obecnie eksploatowanych liniach autobusowych. 

Z tych powodów nowe linie nie będą uruchamiane.

Posłuchaj audycji:

Nagranie 1Zobacz inne wiadomości tego autora: