Kto się "załapie" ten skorzystaPaweł ChudeckiPaweł Chudecki

Kto się "załapie" ten skorzysta

Gminny wniosek składany jest w imieniu osób fizycznych.

Podobnie jak rok temu, gminy Żywiecczyzny starają się o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Tak jest m.in. w gminie Gilowice, która planuje wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gminny wniosek składany jest w imieniu osób fizycznych, które posiadają wyroby zawierające azbest i planują ich usunięcie w tym roku. Dofinansowanie może dotyczyć demontażu wyrobów zawierających azbest czy transport i jego unieszkodliwianie.
Mieszkańcy mogą składać stosowne wnioski w Urzędzie Gminy w Gilowicach, do 30 marca tego roku.Zobacz inne wiadomości tego autora: