Kluby stracą? Nowe zasady wspierania sportuMagda FritzMagda Fritz

Kluby stracą? Nowe zasady wspierania sportu

W Bielsku-Białej zmienią się zasady finansowego wspierania sportu przez miasto. Będą to zmiany rewolucyjne.Samorząd nie będzie już wypłacał stypendiów zawodowym piłkarzom, czy siatkarzom, jak to było dotychczas w przypadku klubów TS Podbeskidzie, czy BBTS. Na ostatniej sesji rady miejskiej przegłosowano uchwałę, która ma zlikwidować kontrowersje wokół tego tematu. "To nie oznacza, że nie będziemy wspierać zawodowego sportu. Wręcz przeciwnie"- mówi Jarosław Klimaszewski, prezydent miasta. Posłuchajcie

O dotację będą mogły się ubiegać kluby sportowe, których zawodnicy rywalizują na szczeblu ogólnokrajowym. Przyznane środki będą mogły być przeznaczone na konkretne cele, m.in. na stypendia sportowe i wynagrodzenie dla trenerów, na organizację obozów sportowych, czy uczestnictwo w zawodach. Z dotacji trzeba będzie się rozliczyć. "To krok w dobrym kierunku"- radni byli wyjątkowo zgodni, choć Roman Matyja przyznał że kluby z powodu nowych zasad stracą. Problem w tym, że dotacje będą opodatkowane i ozusowane. Posłuchajcie.  

Mówił radny Maksymilian Pryga. Dotacje będą dysponowane w formie konkursu, a o przyznaniu środków decydować będzie komisja powołana przez prezydenta.  

Posłuchaj audycji:

Nagranie 1

Nagranie 2Zobacz inne wiadomości tego autora: