Ilu radnych nam potrzeba?Paweł ChudeckiPaweł Chudecki

Ilu radnych nam potrzeba?

Niektórzy pytają wprost. Skoro przez 7 miesięcy rada funkcjonuje w okrojonym składzie, to może radnych w ogóle powinno być mniej?Od ponad pół roku w radzie powiatu żywieckiego brakuje jednego z 27-miu jej członków. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, były starosta żywiecki wybrany do nowej rady powiatu, został skazany prawomocnym wyrokiem i … pożegnał się z mandatem.
Niektórzy pytają wprost. Skoro przez 7 miesięcy rada funkcjonuje w okrojonym składzie, to czy uchwały są ważne? A jeśli tak, to może radnych w ogóle powinno być mniej?

Uchwały są podejmowane w przewidzianych trybach głosowania, więc nie ma obaw o ich ważność. Powiat czeka wciąż na rozpatrzenie i decyzję  Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej, mówi Stanisław Kucharczyk – wicestarosta żywiecki.
Posłuchaj

Przypomnijmy. Wyrok dla byłego starosty, to kara za wydzierżawienie gruntów należących do skarbu państwa prywatnemu przedsiębiorcy. Starosta przekroczył swoje uprawnienia i zamiast na maksymalnie trzy lata, podpisał umowy na dzierżawę dwóch działek – jednej na czas nieokreślony a drugiej na okres 30-tu lat.

Posłuchaj audycji:

Nagranie 1Zobacz inne wiadomości tego autora: