KALENDARIUMIv Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCÓW POLSKICH

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej