Zgarnij kasę!

Radiowa Kasa 106,7 zł. Codziennie od poniedziałku do piątku słuchaj uważnie Radia BIELSKO w swoim samochodzie, być może to Ciebie namierzy nasz radiowy Patrol i wręczy radiową kasę. Aby wziąć udział w zabawie należy mieć naklejkę zamieszczoną na tylnej widocznej części samochodu.


Lista sklepów w których można odebrać radiowe naklejki:

 • Stacja paliw Na Skarpie, ul. Czerwona 112, Bielsko-Biała

 • Supermarket ROLL, ul. Doliny Miętusiej 10, Bielsko-Biała

 • Supermarket ROLL, ul. Wyzwolenia 113, Wilkowice

 • Supermarket ROLL, Jasienica 1173

 • Supermarket ROLL, ul. Krakowska 122, Bestwina

 • Supermarket ROLL, ul. Wyzwolenia 6, Bystra

 • Lewiatan Komorowice, ul. Olimpijska 28

 • PSS „Społem” Jubileuszowy, ul. Przechód Dworcowy 2, Bielsko-Biała

 • PSS „Społem” Groń, ul. Michałowicza 69, Bielsko-Biała

 • PSS „Społem” Jurand, ul. Broniewskiego 31, Bielsko-Biała

 • PSS „Społem” Janosik, ul. Podgórna 9, Bielsko-Biała

 • PSS „Społem” Sezam, ul. 3 Maja 4, Bielsko-Biała

 • PSS „Społem” LUX, ul. Trakcyjna 29, Bielsko-Biała

 • PSS „Społem” LUX, ul. Sobieskiego 74, Bielsko-Biała

 • PSS „Społem”, ul. Komorowicka 112, Bielsko-Biała

 • PSS „Społem” Hulanka, ul. Cieszyńska 151, Bielsko-Biała

 • PSS „Społem”, ul. Żywiecka 120a, Bielsko-Biała

 • PSS „Społem” Supersam SDH Klimczok, ul. Cyniarska 11, Bielsko-Biała

 • Lecznica Weterynaryjna "Nadzieja", ul. Michałowicza 58a, Bielsko-Biała

 • Euro Sklep JTR Market, ul. Szczyrkowska 92, Bystra

 • Euro Sklep JTR Market, ul. Pod Kalną 1, Łodygowice

 • Euro Sklep JTR Market, Os. 700-lecia 9, Żywice

 • Euro Sklep JTR Market, Międzyrzecze Górne 38

 • Euro Sklep JTR Market, ul. Bestwińska 275, Bielsko-Biała

 • Euro Sklep JTR Market, ul. Reja 18, Bielsko-Biała

 • Supermarket „u Chowańca” ul. Cieszyńska 394, Bielsko-Biała (Centrum Wapienicy)

 • Rzeźnik „u Chowańca” ul. Cieszyńska 394, Bielsko-Biała (Centrum Wapienicy)

 • Market „u Chowańca” ul. Wapienicka 1, Bielsko-Biała (Osiedle Wapienicka)

 • Miejskie Centrum Informacji Turystycznej, Plac Ratuszowy 4, Bielsko-Biała

 • Sklep Wielobranżowy "U Tomka", ul. Bielska 2, Ligota

 • Infopunkt w Galerii Sfera w Bielsku-Białej, Mostowa 5

 • Stacja paliw Shell w Jasienicy (przy dwupasmówce)

 • Stacja paliw Shell w Żywcu ul. Wesoła 70

 • Salon fryzjerski Kameleon, ul. Krakowska 436/2, Bielsko-Biała

 • Mechanika samochodowa Ready Cars, ul. Dworcowa 1a, Bielsko-Biała

 • Papuga Park Hotel, ul. Zapora 3, Bielsko-Biała

 • Sklep Gazownik, ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała


Sieć Emi Market:

 • Chybie ul. Bielska 68

 • Chybie ul. Bielska 33a

 • Chybie ul. Bielska 46

 • Landek 112

 • Rudzica ul. Szkolna 294

 • Drogomyśl ul. Główna 18

 • Mazańcowice ul. Ligocka 934

 • Skoczów ul. Fabryczna 4

 • Strumień ul. 1 Maja 33

 • Zabłocie ul. Bielska 48

 • Pruchna ul. Główna 6

 • Pruchna ul. Główna 4

 

 

Regulamin:

1. Organizatorem Konkursu RADIOWA KASA zwanego dalej Konkursem, jest RADIO BIELSKO Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Olszówka 62. Konkurs trwa w terminie od 17 września do 30 listopada 2018r.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Radia BIELSKO. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien odebrać naklejkę konkursową w jednym z punktów wymienionych w załączniku do Regulaminu, nakleić w widocznym miejscu (tylna szyba lub klapa samochodu) na swój samochód osobowy.


4. W konkursie mogą brać udział również osoby posiadające na samochodzie naklejki z poprzednich akcji Radia Bielsko (np. serduszko Radia BIELSKO)

5. Konkurs przeprowadzany jest w terenie, w wybranych miejscowościach regionu. Codziennie od poniedziałku do piątku wóz patrolowy Radia BIELSKO szuka samochodów z naklejkami I LOVE RADIO BIELSKO. W przypadku zauważenia pojazdu z naklejką, dziennikarz obecny w radiowym pojeździe łączy się na żywo ze studiem wskazując konkretny samochód i wywołując jego kierowce. Kierowca pojazdu (słuchacz) powinien potwierdzić, że w tym momencie słucha Radia BIELSKO używając krótkiego cyklu świateł awaryjnych. Jeżeli kierujący pojazdem potwierdzi słuchanie Radia BIELSKO, oba pojazdy (samochód słuchacz i radiowy) zjeżdżają z głównej drogi na najbliższy parking lub do miejsca, które nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku kiedy kierujący nie odpowie na komunikat radiowy, akcja jest kontynuowana w innym miejscu.

6. Kierowcy biorący udział w akcji RADIOWA KASA zobowiązują się do przestrzegania przepisów wynikających z kodeksu ruchu drogowego.

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru miejsca przeprowadzenia akcji, jej odwołania w danym dniu, odmowy wręczenia nagrody z przyczyn wynikających z regulaminu, a także wyboru konkretnego samochodu i jego kierowcy jako potencjalnego laureata.

8. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.radiobielsko.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora i będzie dostępny w siedzibie Organizatora. Regulamin jest również dostępny na stacji paliw Na Skarpie.

10.. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu, jego przebiegu oraz niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.