Smog. Lepiej nie biegaćMagda FritzMagda Fritz

Smog. Lepiej nie biegać

Bardzo zła jakość powietrza w większości obszaru województwa śląskiego. Chodzi o poziom pyłu zawieszonego tzw. PM 10.

Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach najgorzej jest w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, a na Podbeskidziu w Żywcu. W Bielsku-Białej także jest blisko przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu.
Pyły zawieszone PM 10, PM 2,5. Co to takiego? Mówi Piotr Sołtysek, pełnomocnik prezydenta Bielska-Białej do spraw zarządzania energią. POSŁUCHAJCIE. 
W takich warunkach gorzej czuć mogą się osoby cierpiące z powodu chorób serca i z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego. U osób zdrowych występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. Wszelkie aktywności na zewnątrz, takie jak bieganie są odradzane.
Mieszkańcy Bielska-Białej mogą sprawdzać jakoś powietrza na stronie internetowej urzędu miejskiego. Wchodząc w zakładkę POGODA I JAKOŚĆ POWIETRZA znajdziemy komunikaty ekologiczne dotyczące monitoringu jakości powietrza, prognozy zanieczyszczenia oraz informacje, jak zachowywać się w warunkach przekroczeń poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu.


Posłuchaj audycji:

Nagranie 1Zobacz inne wiadomości tego autora: