library_addDodaj ogłoszenie
12.06.2018, Bielsko-Biała

OZNAKOWAMIE DROGOWE

nr ogłoszenia: 451336

Oferuję usługę w zakresie oznakowania pionowego i poziomego miejsc postojowych przewidzianych jako stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych
według nowych norm i przepisów U.E. ( niebieskie tło białe linie i motywy ).
Ponadto wykonujemy inne prace drogowe typu ;
słupki i znaki drogowe , słupki ograniczające strefę ruchu ( biało-czerwone - łańcuchy ) , blokady indywidualnych miejsc parkowania i inne .